Malleus - Domina Print #25/43 (Jerry Joseph & The Jackmormons 2018 California Tour Without the writing)